top of page

Ochrana osobních údajů

Taneční škola Dance & Joy zpracovává osobní údaje a vyžaduje souhlas se zpracováním těchto údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odesláním webové přihlášky nebo komunikací se školou uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Společnost Meandr, z.s. (dále "Správce"), se sídlem Zámeček 453/22, Třebeš, 500 08 Hradec Králové,  získává tímto souhlas.

Zpracovávané osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, adresu, datum narození, rodné číslo, pohlaví, telefon, email, kontaktní údaje rodičů (u mládeže), fakturační a transakční údaje, informace o zdravotní nezpůsobilosti, komunikační historii a obrazové záznamy z kamerového systému.

Účelem zpracování údajů je administrativní a organizační zajištění taneční školy, plnění zákonných povinností, obhajoba práv, komunikace a zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, subdodavatelům, zpracovatelům a donorům grantových žádostí.

Subjekt odesláním přihlášky či komunikací potvrzuje, že byl poučen o zpracování osobních údajů, souhlas je dobrovolný a může být kdykoli zrušen. Souhlas platí i po zrušení přihlášky.

bottom of page